Header image  

 

 
SICAK SUYUNUZ BİZDEN...
Sağlık için suyu camda ısıtıyoruz...
 

 

 
VAKUM TÜPLÜ SİSTEM ...

Bilindiği üzere güneş enerjileri, güneş ışınlarını ısı enerjisine dönüştürerek sıcak su sağlamaktadır. Klasik güneş enerji sistemlerinde güneş ışınlarını ısı enerjisine dönüştürmek için bakır, aluminyum ve galvanizli çelik kollektörlerden faydalanılır. Yani su, bu metallere temas ederek ısınır. Eskiden bakır aluminyum gibi metaller mutfaklarımızda kullanılırdı, fakat zehir etkisi yaratmaması için sık sık kalaylanırlardı. Ancak, kollektörlerde sağlık açısından oldukça önemli olan kalaylama işlemi yapılmamaktadır. Zaman içerisinde mutfakta kullandığımız bu metallerin yerini oldukça sağlıklı olan Krom Nikel ve Cam malzemeler aldı.

Vakum TüpVAKUM TÜP NEDİR?

Güneşten gelen ışık enerjisini ısı enerjisine çeviren ve bu ısı enerjisini maksimum düzeyde muhafaza eden iç içe geçmiş iki silindirik tüp şeklinde borosilikat camdan oluşmuş kollektördür. Vakum tüpün içerisindeki ısıyı kaybetmeme mantığı, hava yoluyla oluşan ısı transferini (konveksiyon) ortadan kaldırmaktır. Çift cam pencere ve termosların ısı yalıtım mantığıyla aynıdır.

NEDEN VAKUM TÜP?

Vakum Tüpler Işığı Daima Dik Alır

Vakum tüp silindirik şekli dolayısıyla gün boyu güneş ışınlarını dik olarak alır. Bu sayede güneş ışınlarının büyük bir kısmını emerek ısıya çevirebilir. Böylece su sıcaklığı yaz aylarında 95 °C, kış aylarında 55 °C sıcaklıklara çıkabilmektedir. İki tüp arasında bulunan hava vakumla alındığından çift cam pencere ve termos mantığıyla ısı yalıtımı sağlar.
Gölgeli ve hatta -30 °C ve -50 °C dereceye varan sert hava koşullarında dahi su sıcaklığını artırmaya devam eder. Klasik güneş enerjilerinde ısı kaybı geceleri havanın soğumasıyla birlikte düzlem kollektörlerin cam yüzeylerinden ve yetersiz cam yünü ısı yalıtım malzemesi kullanılması nedeniyle depo cidarından gerçekleşir. Camyünü izolasyon yağmurlu havalarda su yalıtımı iyi yapılmamış olan depo cidarından içeri sızan suyu emerek kısa zamanda çürür. Camyününün çürümesi demek depoların ısı yalıtım özelliğini kaybetmesi demektir.
Vakum tüplü sistemlerde kullanım suyu cam dışında herhangi bir metale temas etmeksizin ısınır hijyeniktir. Vakum tüpün yukarıda belirtilen üstün özellikleri yanı sıra su deposunun termosifon kalitesinde poliüretan izolasyonu sayesinde, diğer klasik düzlem kollektörlerden farklı olarak, geceleri kollektörden olan ısı kaybı minimuma iner ve elde ettiği ısıyı maksimum düzeyde günlerce muhafaza edebilir.

ISI BORUSU NEDİR?

Isı Borusu DüzlemIsı BorusuIsı borusu; iki ucu mühürlenerek kapatılmış bakır bir boru içerisinde zehirli olmayan bir sıvı bulunur. Bu borunun etrafında vakum tüpün iç cidarına temas ederek vakum tüpün güneşten alarak ısıya dönüştürdüğü enerjiyi boru içerisindeki sıvıya aktaracak alüminyum veya bakır kanatçıklar bulunur. Boru içerisindeki bu sıvının sıcaklığı 25 °C ulaştığında, sıvı faz değiştirerek buharlaşır ve boru üst ucunda birikir. Boru üst ucu depo içerisindeki ısıtılacak su ile temas halindedir. Üst uca çıkan gaz ısısını depodaki suya aktararak yoğuşur ve boru alt seviyesine iner ve çevrim bu şekilde sıcak su üretmeye devam eder.
Isı borusu kış aylarında hava sıcaklığı -50 °C kadar düşebilen sert iklim koşullarının oluştuğu bölgelerde sıcak su üretmek amacıyla antifirize gerek kalmadan çalışmak için tasarlanmıştır.

VAKUM TÜPLÜ KOLLEKTÖRLERİN DÜZLEM TİP KOLLEKTÖRLERDEN FARKI NEDİR?

Kollektör verimini artıran birinci etken, güneş ışınlarının gün boyu dik olarak alınmasıdır. Normal kollektörlerde ısı emici metal yüzey düzlem şeklinde olduğundan güneş ışınlarını sadece öğle saatlerinde dik olarak alır.
İkinci etken, soğurucu yüzey performansıdır. Soğurucu yüzey performansı ısı emici yüzeyin absorbsiyon (a) katsayısının, yansıtma (e) katsayısına oranıdır. Absorbsiyon katsayısının yüksek, yansıtma katsayısının düşük olması kollektör verimini yükseltir.

Düzlem KollektörVakumlu Tüp
                                           DÜZLEM KOLLEKTÖR         VAKUM TÜP
Absorbsiyon Katsayısı (a)               0,92 - 0,96                    0,93 - 0,96
Yansıtma Katsayısı (e)                   0,30 - 0,40                     0,03 - 0,06
Soğurucu yüzey performansı            2,3 - 3,2                      15,5 - 32,0
Görüldüğü gibi aradaki fark (6-10 kat) azımsayamayacak kadar fazladır.
Üçüncü etken, ısı yalıtımıdır. Normal kollektörlerde ısı kaybını engellemek için üst tarafı yalnızca camla kapatılmıştır. Cam yüzeyle ısı emici metal yüzey arasında hava olduğundan hava yoluyla ısı kaybı (Konveksiyon yaklaşık % 15 oranında) kaçınılmazdır. Vakum tüplerde ısı emici yüzeyle dış cam arasındaki hava vakumlanarak alındığından konveksiyon ısı kaybı yok denecek kadar azaltılmıştır. Hava sıcaklığının 0 °C altına düşmesi halinde normal kollektörlerin içerisindeki su donar ve kollektörleri patlatır, vakum tüplerde -30 °C ve -50 °C sıcaklıklarda dahi sistem içerisindeki su donmaksızın çalışır.

NEDEN KROM NİKEL SU TANKI MALZEMESİ ?

Klasik güneş enerjilerinde karşılaşılan en büyük sorunlardan biriside galvaniz (demir üzeri çinko kaplama) su tankı malzemesinin paslanması, suyu kirletmesi ve kısa sayılacak zamanda çürümesidir. Paslanmaya ve çürümeye dayanıklı en uygun malzeme Krom Nikeldir, bu özelliği dolayısıyla Krom Nikel paslanmaz çelik diye isimlendirilir. Mutfaklarda kullandığımız tencere, tabak, çatal, kaşık v.s. gibi birçok malzeme Krom Nikelden imal edilmiştir.

SICAK SU TANKI (özellikleri)

Depolarımız, sehpası ve vidası dahil tüm aksamlar Komple AISI 304 Krom Nikelden imal edilmiştir. İç depo malzememiz 0,80mm AISI 304 Krom Nikel, dış depomuz 0,40mm AISI 304 Krom Nikel, Sehpamız 1,5mm Krom Nikelden imal edilmektedir. İç depo kaynağında Lazer (Otomatik Argon) kaynağı, yan kapaklarda da dikiş kaynağı kullanılmaktadır. Depolarımızda kalın malzeme ve son teknoloji kaynak kullandığımız için depolarımızın ömrü oldukça uzundur.

Paket Sistem Depo Sehpa Yansıtıcıİç Tank : 0,80 mm 304 2B Kalite Krom-Nikel
Dış Tank : 0,40 mm 304 Kalite Krom-Nikel
Sehpa : 1,5 mm Krom-Nikel
Yansıtıcı : 0,30 mm Krom Nikel

 

Bir malzemenin Krom Nikel olduğunu anlamanın en kolay yolu o malzemeye Mıknatıs değdirmektir. Eğer içeriğinde Demir yoksa Krom Nikeli mıknatıs tutmaz.
Bu sebeple 4 MEVSİM GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMLERİ’nin iç ve dış deposu, vidasına varana kadar taşıyıcı aksamları tamamen Krom Nikelden imal edilmiştir. 4 Mevsim Güneş Enerjileri olarak insan sağlığına verdiğimiz önem doğrultusunda; kollektörlerimiz son teknoloji ürünü olan cam tüpten (Vakum Tüp) ve depolarımız Krom Nikelden imal edilmiştir. ( Tıpkı çay içerken kullandığımız bardak ve kaşık malzemeleri gibi ) Kollektörlerin cam ve su tankının Krom Nikel olması dolayısıyla sistemdeki sıcak su yemeklerde kullanılabilir, sağlıklı ve içilebilir niteliktedir.

NEDEN MAGNEZYUM ANOT ?

Magnezyum AnodÜlkemizdeki şebeke sularının genellikle yüksek oranda kireç içermesi; depoların kısa sürede kireçlenmesine, kollektör borularının ve depoların sıcak su gidişlerinin kireçle dolarak depo ve kollektörlerin zamanla kullanılmaz hale gelmesine. Tesisatların demir borudan yapılmış olması; şebekeden depolara su ile birlikte demir ve pas parçacıklarının gelerek depoların paslanmasına neden olmaktadır. Bu sorun kısa vadede depo ve kollektör yenilenmesi gibi ek maliyetler getirir. Magnezyum anot elektroliz yoluyla paslanmayı önler, kireci üzerinde toplayarak kireçlenme nedeniyle ortaya çıkan sorunları büyük ölçüde çözer.

NEDEN POLİÜRETAN YALITIM ?

Sıcak su depolarının ısı yalıtımı çok iyi ve yüksek bir malzemeyle izole edilmesi, ısıtılan suyun sıcaklığının uzun süre muhafaza edilmesinde oldukça etkilidir. Klasik güneş enerjileri bilhassa kışın su sıcaklığını muhafaza etmekte etkisiz kalabilmektedir. Klasik güneş enerjilerinde ısı yalıtım malzemesi olarak çoğunlukla cam yünü kullanılmaktadır. Cam yünü ısı yalıtımı açısından etkili bir malzeme olmasına rağmen ıslanmaması gerekir. Kışın yağmur suları, iyi su yalıtımı yapılmamış depolar içerisine sızar. Cam yünü içeri sızan suyu tıpkı bir sünger gibi emme özelliğine sahiptir. Suyu emen cam yünü kısa sürede çürüyerek ısı yalıtımı açısından yetersiz kalacaktır. Poliüretan yalıtımda su yalıtımı yetersiz olsa dahi poliüretanın su emme kabiliyeti çok düşük olduğundan cam yününe kıyasla oldukça etkili bir ısı yalıtım malzemesidir.


  Başadön >

Doudoune Canada Goose Parajumpers Soldes Moncler Bruxelles Parajumpers Femme Doudoune Moncler
 
 
 

 

 
© Copyright 2007 Yiğit Mühendislik